2 Foreigners In Bollywood
2 Foreigners In Bollywood
  • 33
  • 188 580 635
  • 0

ਵੀਡੀਓ

Horn ko use karo, abuse mat karo! | 2 Foreigners In Bollywood
ਦ੍ਰਿਸ਼ 3 316 21910 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Jab kismat hai aandu to kya karega pandu | 2 Foreigners In Bollywood
ਦ੍ਰਿਸ਼ 3 507 257ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Foreigners VS Autowala | 2 Foreigners In Bollywood
ਦ੍ਰਿਸ਼ 8 691 0875 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Kahani mere bachpan ki... | 2 Foreigners In Bollywood
ਦ੍ਰਿਸ਼ 2 701 9707 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Yahan peshab karna mana hai... | 2 Foreigners In Bollywood
ਦ੍ਰਿਸ਼ 5 886 4638 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
The Blue Film | 2 Foreigners In Bollywood
ਦ੍ਰਿਸ਼ 7 854 12311 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Tera baap kaun hai? | 2 Foreigners In Bollywood
ਦ੍ਰਿਸ਼ 8 018 723ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ
Ambulance se no panga... | 2 Foreigners In Bollywood
ਦ੍ਰਿਸ਼ 11 432 022ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ
When cricket is on during exams... | 2 Foreigners In Bollywood
ਦ੍ਰਿਸ਼ 4 122 155ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ
Taxi drivers at railway stations | 2 Foreigners In Bollywood
ਦ੍ਰਿਸ਼ 10 356 495ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ
How to sell Desi Daru to a foreigner | 2 Foreigners In Bollywood
ਦ੍ਰਿਸ਼ 5 695 774ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ
Bina ticket yaatra karna ek dandniye apradh hai | 2 Foreigners In Bollywood
ਦ੍ਰਿਸ਼ 5 187 378ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ
Swachh Bharat Abhiyan... | 2 Foreigners In Bollywood
ਦ੍ਰਿਸ਼ 3 032 668ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ
Punjabis in traffic... | 2 Foreigners In Bollywood
ਦ੍ਰਿਸ਼ 8 213 9902 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ
When small town guys visit the big city | 2 Foreigners In Bollywood
ਦ੍ਰਿਸ਼ 8 807 6352 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ
How to expose a fake Baba | 2 Foreigners In Bollywood
ਦ੍ਰਿਸ਼ 5 212 0322 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ
When prices are dropping, it's time to go shopping | 2 Foreigners In Bollywood
ਦ੍ਰਿਸ਼ 3 849 6112 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ
How to sell bidi to a foreigner | 2 Foreigners In Bollywood
ਦ੍ਰਿਸ਼ 3 550 9762 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ
Chaiwala at Juhu Beach | 2 Foreigners In Bollywood
ਦ੍ਰਿਸ਼ 3 930 1012 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ
Never let your bro teach you hindi | 2 Foreigners In Bollywood
ਦ੍ਰਿਸ਼ 3 263 1282 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ
Blessing from Foreign Hijra | 2 Foreigners In Bollywood
ਦ੍ਰਿਸ਼ 3 561 6342 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ
When you refuse to take shit at work | 2 Foreigners In Bollywood
ਦ੍ਰਿਸ਼ 3 843 0152 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ
Foreigners VS Indians in Mumbai Traffic | 2 Foreigners In Bollywood
ਦ੍ਰਿਸ਼ 1 632 3102 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ
Foreign Sabjiwala | 2 Foreigners In Bollywood
ਦ੍ਰਿਸ਼ 2 646 2662 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ
Autowala with to much attitude | 2 Foreigners In Bollywood
ਦ੍ਰਿਸ਼ 1 707 6792 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ